Subsidies en regelingen

Subsidies en regelingen kunnen omscholing of bijscholing nog aantrekkelijker maken. Onze opleidingsadviseurs kunnen meer vertellen over de financiële tegemoetkomingen van kosten voor onderwijs en praktijkbegeleiding.

Financiële ondersteuning

Voor bedrijven

Subsidieregeling praktijkleren
Als jouw bedrijf een praktijkleerplaats aanbiedt aan een BBL-student, dan kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor de praktijkbegeleiding.
Meer informatie: rvo.nl

 

Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg
Erkende leerbedrijven krijgen met deze subsidie een tegemoetkoming voor de kosten voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. De subsidie is voor kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden.
Meer informatie: rvo.nl

 

Extra subsidie BBL-leerwerkplek sectoren landbouw, horeca en recreatie
Erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen tot en met 2024 in aanmerking komen voor extra subsidie als zij een BBL-leerwerkplek aanbieden.
Meer informatie: rvo.nl

 

SLIM-regeling
Met de SLIM-subsidie kunnen mkb’ers, samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector projecten realiseren die leren en ontwikkelen stimuleren. Individuele projecten voor het mkb kunnen worden ingediend van 1 t/m 30 maart 2024 en van 2 t/m 30 september 2024. Individuele projecten voor het grootbedrijf en samenwerkingsprojecten kunnen worden ingediend van 3 juni tot en met 31 juli 2024.
Meer informatie: uitvoeringvanbeleidszw.nl

 

Maatwerkregeling Duurzame inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU)
Deze subsidie is tot en met 2025 aan te vragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Tot september 2023 was de regeling alleen opengesteld voor sectoren. Maar nu kunnen ook arbeidsorganisaties, zoals bedrijven, uitzendbureaus en stichtingen, de subsidie aanvragen. Er zijn twee aanvraagtijdvakken: in april en in september.
Meer info: uitvoeringvanbeleidszw.nl

 

Tel mee met Taal
Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Als werkgever kun je subsidie aanvragen om te investeren in de basisvaardigheden van werknemers.
Meer info: telmeemettaal.nl


Belastingaftrek

Als je als werkgever de opleidingskosten van jouw werknemers voor je rekening neemt, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een fiscaal voordeel. Kosten die worden gemaakt om bestaande vakkennis op peil te houden zijn aftrekbaar.
Meer informatie: belastingdienst.nl


Ontwikkelfonds Regio Zwolle – Agro & Food

Is je bedrijf gevestigd in de Regio Zwolle? Dan kun je subsidie aanvragen om te investeren in de ontwikkeling van (toekomstige) werknemers. Een financieel steuntje in de rug vanuit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle.
Meer informatie: upgradejezelfregiozwolle.nl

 

Twents Fonds voor Vakmanschap
Twents Fonds voor Vakmanschap motiveert, adviseert en faciliteert werkgevers, werkenden en werkzoekenden op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Werkgevers kunnen ambassadeur worden van IKBINDR en een tegemoetkoming in scholingskosten krijgen van Twents Fonds voor Vakmanschap.
Meer informatie: IKBINDR.nl


O&O fondsen
Ben je aangesloten bij een branchevereniging? Dan zijn de scholingsfondsen of O&O fondsen misschien wat voor jou. Als je de CAO volgt en werknemers wilt laten opleiden, dan kun je gebruikmaken van een vergoeding uit het fonds. Het O&O fonds voor de agrarische en groene sector is Colland Arbeidsmarkt. Het O&O fonds voor de levensmiddelenindustrie is Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL). Het O&O fonds voor de uitzendbranche is DOORZAAM.


Collandsubsidie

Voor scholing in de agrarische en groene sector zijn afspraken gemaakt over subsidies en regelingen door Colland Arbeidsmarkt. Er zijn  scholingsvouchers en diverse regelingen voor BBL-, branche-opleidingen, cursussen en loopbaanontwikkeling. Volgen je medewerkers een VHG branche-opleiding of Talentboom branche-opleiding, deze opleidingen kunnen ook met Collandsubside worden gefinancierd.
Meer informatie: colland.nl

 

Food In Transitie 2030 (FIT2030)
Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) heeft een beschikking ontvangen voor haar MDIEU-subsidieaanvraag. Dit resulteert in het programma Food in Transitie 2030. FIT2030 is een programma waarmee bedrijven in de food sector toekomstbestendig worden gemaakt. Het programma kent diverse opleidingen, waarvoor subsidie beschikbaar is. Wij zijn opleidingspartner van SOL.
Meer informatie: foodintransitie2030.nl

 

DOORZAAM Scholingsvoucher voor uitzendkrachten
De DOORZAAM Scholingsvoucher van maximaal €500 is bedoeld voor het vergroten van duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten met een scholingsniveau niet hoger dan mbo-4. De uitzendkrachten bepalen zelf welke opleiding, cursus of training ze willen volgen.  Er zijn meerdere aanvraagmomenten per jaar.
Meer info: doorzaam.nl

 

DOORZAAM Nederlands Taalbudget
Het Nederlands Taalbudget is een tegemoetkoming van maximaal €1500 (excl. btw) in de opleidingskosten voor uitzendkrachten die de Nederlandse taal nog niet of onvoldoende beheersen.
Meer info: doorzaam.nl

 

DOORZAAM Persoonlijk Kansberoepbudget
Het Persoonlijk Kansberoepbudget is een tegemoetkoming van maximaal €1500 exclusief BTW in de opleidingskosten voor werkende uitzendkrachten, die zich willen scholen voor een kansrijk beroep.
Meer info: doorzaam.nl

 

DOORZAAM Mentorvergoeding BBL-trajecten  voor uitzendorganisaties
Uitzendwerkgevers kunnen een mentorvergoeding aanvragen voor de begeleiding van studenten, die een BBL-opleiding op niveau 1 en 2 volgen.
Meer info: doorzaam.nl

 

DOORZAAM Scholingsvoucher voor uitzendkrachten
De DOORZAAM Scholingsvoucher van maximaal €500 is bedoeld voor het vergroten van duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten met een scholingsniveau niet hoger dan mbo-4. De uitzendkrachten bepalen zelf welke opleiding, cursus of training ze willen volgen.  Er zijn meerdere aanvraagmomenten per jaar.
Meer info: doorzaam.nl

 

Startversneller
Ben je startende ondernemer in de provincie Overijssel of Gelderland? Dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor een voucher van €1.000 voor business coaching of het volgen van een vakgerichte opleiding. Meer informatie: destartversneller.nl

 

Voor particulieren

Leerwerkloket
In Oost-Nederland zijn vier leerwerkloketten waar je terecht kunt voor gratis advies over leren en werken.

Kijk voor meer informatie op leerwerkloket.nl

 

Van STAP-budget naar SLIM-regeling
He is niet meer mogelijk om STAP-budget aan te vragen. Het kabinet heeft besloten dat het STAP-budget verdwijnt. De SLIM-regeling wordt uitgebreid en kan in 2024 ook gebruikt worden voor individuele scholing.

 

Twents Fonds voor Vakmanschap
Voor wie zich binnen het eigen vakgebied wil ontwikkelen of juist wil veranderen van beroep. Bij het Twents Fonds voor Vakmanschap kun je in aanmerking komen voor een cheque tot maximaal € 2.500,- om je scholing te bekostigen.
De scholingscheque is voor werkenden, ZZP’ers en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, her- of bijscholen in een vakrichting tot en met MBO niveau 4.

Naast de scholingscheque is 50% bijdrage voor de scholingskosten verplicht. Die kan worden bekostigd door je werkgever, uitkeringsinstantie of jezelf.

Meer informatie: twentsfondsvoorvakmanschap.nl

 

Groei Vooruit Regio Zwolle
Woon jij in een van de 20 gemeentes van regio Zwolle? Dan kun je gebruik maken van de hulp van Groei Vooruit. Groei Vooruit biedt gratis loopbaancoaching en je kunt via Groei Vooruit financiële tegemoetkoming aanvragen voor om- en bijscholen. Een van de voorwaarden is dat de opleiding dient aan te sluiten bij de behoeften van de huidige arbeidsmarkt.
Meer informatie: groeivooruit.nl

 

Opijver het Achterhoeks talentenfonds
Opijver staat voor het Achterhoeks talentenfonds. Hier vraag je een scholingsvoucher aan waarmee je je kunt scholen in een beroep met toekomstperspectief. De scholingsvoucher is er voor werkzoekenden, werkenden, baanveranderaars en ZZP’ers uit de Achterhoek.
Meer informatie: opijver.nl

 

LevenLangLeren Krediet
Het LevenLangLerenkrediet is bedoeld voor mensen die geen recht meer hebben op studiefinanciering en tussen de 18 jaar en 57 jaar zijn. Het Levenslangleren Krediet is een studielening.
Meer informatie: rijksoverheid.nl

 

Transitievergoeding bij ontslag
Bij ontslag kun je een transitievergoeding krijgen voor het volgen van scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken.
Meer informatie: rijksoverheid.nl

 

UWV scholingsbudget
Het Tijdelijk Scholingsbudget UWV is voor mensen met een WW- of WIA-uitkering, die zich willen omscholen naar een kansberoep. Kansberoepen zijn beroepen waarvan de openstaande vacatures lastig gevuld kunnen worden.
Meer informatie is verkrijgbaar via de contactpersoon bij het UWV.