Zone.college Twello in beeld

  • Groen onderwijs
  • Duurzame Eco-School
  • Diversiteit
  • Modern schoolgebouw met dierenverblijven, technieklokalen, tuinen en keukens
  • Persoonlijke begeleiding
  • Gemoedelijke sfeer, je kent elkaar
  • De groene sector heeft de toekomst!

Over ons

Groen onderwijs

Zone.college is een school met innovatief Groen en duurzaam onderwijs. Het is een plek waar je groeit, over je grenzen heen stapt en waar je je thuis voelt. Door een combinatie van theorie en vooral praktijk binnen en buiten de school, halen wij je beste binnenste buiten. In ons schoolplan beschrijven we onze ambities en plannen uitgebreid. Lees het plan via deze pagina.

Ondernemerschap, 21e-eeuwse vaardigheden en duurzaamheid
Je werkt binnen en buiten de school met digitale middelen, techniek en computers. Je bezoekt bedrijven en gaat in klas 2 een dag op snuffelstage. Zo bereid je je voor op jouw toekomst. En nu we het toch over toekomst hebben: duurzaamheid is in onze school een belangrijk thema. We zijn een Eco-School. Dat betekent dat leerlingen op onze school samen met docenten werken aan een duurzame en gezonde leer- en werkomgeving.

Maatwerk
Zelf kiezen waar je meer over wilt weten of waar je beter in wilt worden. We regelen dit met KeuzeWerkTijd (KWT) en interessemomenten. Bij KWT krijg je extra ondersteuning bij een vak dat je moeilijk vindt of ga je zelfstandig aan het werk met huiswerk of opdrachten. Bij interessemomenten werk je aan jouw talenten.

Veilige school

Onze school staat erom bekend dat het een plek is waar iedereen elkaar kent en je jezelf kunt zijn. Je voelt je veilig op Zone.college. Onze school is een plek waar iedereen elkaar respecteert.

Dat we goed scoren op sfeer en veiligheid komt misschien ook doordat wij als groene school zorg voor onze omgeving belangrijk vinden. Dat zie je terug in de manier van met elkaar omgaan.

We doen ons uiterste best om een veilige school te zijn en te blijven. Onder andere door duidelijke schoolregels, een anti-pestbeleid en regels over omgaan met sociale media. Ouder(s)/verzorger(s) geven in de halfjaarlijkse voortgangsgesprekken aan dat ze tevreden zijn over onze school.

Diversiteit
Onze school heeft een GSA-Netwerk (Gender & Sexuality Alliance-Netwerk). Leerlingen van onze school maken zich sterk voor een school waar iedereen zichzelf kan zijn. Dat zien wij breder dan alleen seksuele- en genderdiversiteit. Wij zijn een school voor iedereen!

 

 

Persoonlijke begeleiding

Hoe beter we je kennen, hoe beter we je kunnen begeleiden. Daarom vinden wij betrokkenheid belangrijk. Als er iets leuks is gebeurd, delen we dat. Ook in minder goede tijden zijn we er voor elkaar. We organiseren een introductieweek om elkaar te leren kennen en je krijgt zoveel mogelijk les van een kernteam van vaste docenten. Daarnaast heb je je eigen mentor, die jou persoonlijk begeleidt. Je ziet je mentor vaker in de week, zowel tijdens de mentorles als bij de gewone les(sen).

We zien school als een periode van jouw vorming en ontwikkeling als mens. In de gesprekken met jouw mentor gaat het daarom niet alleen over je studievoortgang, maar ook over hoe je het vindt op school en jouw persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast denkt je mentor mee over je studie- en beroepskeuze.

Heb je extra hulp nodig, bijvoorbeeld omdat je niet lekker in je vel zit, dyslexie of dyscalculie hebt of je cijfers tegenvallen? Dan regelen we dat met het Expertisepunt. Met kennis en kunde van binnen en zo nodig van buiten de school.

Ouderbetrokkenheid

Met het digitale leerlingvolgsysteem Magister en een handige elektronische leeromgeving (ELO) van Magister.learn kun je heel makkelijk je rooster, je cijfers en je huiswerk bekijken. Zo zie je precies waar, wanneer en van wie je les hebt en wat je huiswerk is.

Ook je ouder(s)/verzorger(s) kunnen inloggen en volgen hoe het op school met jou gaat. We houden hen niet alleen via Magister op de hoogte, maar ook via mails met ouderinformatie en tijdens halfjaarlijkse voortgangsgesprekken. Willen ze tussentijds een gesprek met je coach of mentor aanvragen, dan kan dat natuurlijk. Zo kunnen we je samen helpen, want leren doe je bij ons niet alleen.

Samen voor kwaliteit

We willen goed onderwijs geven en zorgen dat jij en je ouder(s)/verzorger(s) tevreden zijn over de lessen, begeleiding en faciliteiten. Om onze kwaliteit te bewaken en bij te sturen, houden we regelmatig tevredenheidsonderzoeken. Ook gaan we in gesprek met de ouderadviescommissie, klankbordgroepen en leerlingenraad.

Ouder Advies Commissie
De Ouder Advies Commissie heeft een adviserende taak bij onderwijskundige ontwikkelingen op onze locatie. Daarnaast wordt zij geraadpleegd in allerlei ontwikkelingsprocessen en organisatorische zaken die met de school samenhangen. De voorzitter van de Ouder Advies Commissie en één ouder zijn vertegenwoordigd in de Ouder Advies Raad. De Ouder Advies Raad heeft een soortgelijke functie als de Ouder Advies Commissie en is een overkoepelende raad voor al onze vestigingen. Lees hier meer.

Veel te doen

Onze school heeft een actief programma: je gaat op excursie, bezoekt bedrijven en instellingen en bekijkt tentoonstellingen. Daarnaast zijn er sportdagen, klassenavonden, schoolfeesten, werkweken en spelmiddagen.

Naar het buitenland
We vinden het belangrijk dat je zelf kunt ervaren hoe het leven in een andere cultuur is. Als je het leuk vindt, kun je meedoen aan internationale uitwisselingsprogramma’s. Je verblijft in een gastgezin en praat dan bijvoorbeeld alleen Engels of Duits. Je voert projecten en opdrachten uit samen met buitenlandse leerlingen. Volgens onze leerlingen is dit een wereldervaring!

Organisatie

Het management vo (MT vo) is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en organisatie van het onderwijs. In het MT vo zitten:

Dhr. W.B. Timmer | Locatiedirecteur
E-mail: btimmer@zone.college

Dhr. W. Wiggers | teamleider BB
E-mail: wwiggers@zone.college

Dhr. R. Veldhoen | teamleider KB
E-mail: rveldhoen@zone.college

Mevr. A. Liberg | teamleider GL
E-mail: aliberg@zone.college

Dhr. M. Askamp | teamleider HGL
email: maskamp@zone.college

Mevr. M. Savelkoel- Varenbrink | management assistent
E-mail: secretariaattwello@zone.college

Een slimme zet!

Nu kiezen voor een groene opleiding is een slimme zet! De groene sector heeft veel toekomst. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd is er veel behoefte aan (vak)mensen met kennis van onder andere Natuur, Leefomgeving & Klimaat, Voeding, Energie, Water & Veiligheid en Productie, Wereldhandel & Logistiek. Maar met een diploma kun je ook kiezen voor een vervolgopleiding buiten de groene sector. Geen probleem.

Volg ons op

Facebook