Leren door denken en doen

Praktische route naar het hbo!

Leer je graag door denken en doen in een groene en duurzame omgeving? Dan zit je helemaal op je plek bij Het Groene Lyceum in Almelo. Naast algemene vakken leer en werk je ook veel in de praktijk. Je hebt regelmatig (buitenschoolse) projecten, gaat op excursie en werkt aan uitdagende (groeps)opdrachten.

Het Groene Lyceum bereidt jou voor op een vervolgopleiding in het hoger beroepsonderwijs. Binnen of buiten de groene sector. Het is hard werken, maar na zes jaar (soms sneller) op Het Groene Lyceum heb je dan wel maar liefst twee diploma’s: een vmbo-diploma van de Gemengde leerweg/Theoretisch leerweg (GL/TL) én een mbo-diploma niveau 4 (Retailmanager). Daarmee kun je doorstromen naar het hbo, binnen en buiten het groen.

Het Groene Lyceum in Almelo in een notendop

• In zes jaar (of sneller) een vmbo- en mbo-diploma
• Eenvoudig doorstromen naar het hbo (zowel binnen als buiten de groene sector)
• Voor leerlingen die havo aankunnen en graag praktisch bezig zijn
• Afwisseling van theorie en praktijk
• Doordachte mix van digitale leeromgeving en boeken
• Flexibel rooster
• Werken vanuit een vast lokaal, je stamlokaal
• Erkend door het Ministerie van Onderwijs

Toon video

Het Groene Lyceum in het kort

Voor wie is Het Groene Lyceum?

Deze wettelijk erkende landelijke leerlijn is met name geschikt voor leerlingen met een havo in het advies, die graag praktisch bezig zijn en een interesse hebben in een groene, duurzame omgeving. Je hebt het doel om door te stromen naar een hbo-opleiding (binnen of buiten het groen). Het Groene Lyceum is geen eindonderwijs, maar bereid je voor op het hbo.

Iets voor jou?

 • Heb jij havo in je advies?
 • Hou je van aanpakken?
 • Kun je zelfstandig werken, maar ook samenwerken?
 • Durf je verantwoordelijkheid te nemen?
 • Heb je feeling met een groene, duurzame omgeving (of denk je er belangstelling voor te kunnen krijgen)?
 • Wil je straks naar het hbo?
Hoe zien de eerste twee leerjaren eruit?

In de eerste twee jaar volg je een vast vakkenpakket dat bestaat uit vakken als Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, biologie, techniek en natuurlijk gym. Verder volg je een aantal groene praktijkvakken, bijvoorbeeld over dieren, bloemen, planten en voeding, en geven we veel aandacht aan kunst en cultuur.

Flexibel rooster
Op Het Groene Lyceum wordt er 7 uur per week gewerkt met een flexibel rooster. Dit betekent dat je meer les krijgt in de vakken die je moeilijk vindt en minder les krijgt in de vakken die je makkelijk vindt; maatwerk dus. Nieuwsgierig hoe het werkt met een flexibel rooster? Bekijk de video.

Elk jaar zijn er excursies, onder andere naar bedrijven. Vanaf het tweede leerjaar begin je met een oriënterende stage. Door alle vakken, projecten en meeloopdagen word je steeds beter in samenwerken, presenteren, onderzoeken, contact maken met anderen, instructies volgen, leren, zelfstandig werken, kritisch denken, plannen en organiseren. Dat heb je straks hard nodig op het hbo. Je coach helpt je hier natuurlijk bij.

Actief onderwijs
Studeren, samenwerken, plannen, ondernemen en managen. We verwachten veel van onze leerlingen. Net zoals jij veel van onze begeleiding mag verwachten! Samen zorgen we voor een goede aansluiting bij jouw talenten en interesses. En voor een goede start in het hbo.

Studiewijzers
Op Het Groene Lyceum werken we met studiewijzers. Zo is het voor jou altijd inzichtelijk welke lesstof er wordt aangeboden, wat het huiswerk is en wanneer de toetsweek is. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Wat gebeurt er na het tweede leerjaar?

In het derde en vierde jaar rond je het vmbo-examen af en start je met het mbo-gedeelte. Je krijgt veel ruimte om je eigen vakkenpakket samen te stellen.

Verder ga je in het vierde, vijfde of zesde jaar minimaal zes weken op stage bij een bedrijf in het buitenland. Een avontuur waar je in korte tijd enorm van groeit! De stageplek regel je zelf. Onze leerlingen hebben bijvoorbeeld stage gelopen op een camping in Noorwegen, bij een bedrijf in Nieuw-Zeeland dat agrarische producten teelt en exporteert en bij een organisatie voor opvang van straatkatten in Griekenland.

Het vijfde en zesde jaar
In het vijfde en zesde leerjaar richt je je steeds meer op de hbo-opleiding die je ná Het Groene Lyceum wilt gaan doen. Met keuzedelen, die al starten in het vierde leerjaar, geef je een eigen inbreng aan je opleiding. Dat kunnen groene keuzedelen zijn, maar ook vakken zoals solliciteren, Duits of Engels in de beroepscontext en productietechniek.

Heb ik alleen maar digitaal les?

Bij Het Groene Lyceum leren we uit boeken en werken we ook digitaal. Je hebt een eigen device, dat jouw eigendom is en mee naar huis gaat. Daarop vind je alle lesstof en veel boeken. Zo heb je de benodigde informatie altijd en overal bij de hand. Ook lever je je opdrachten in via je device en kun je de correcties van je docenten en mentor snel en gemakkelijk bekijken. Maar voor sommige vakken heb je ook gewoon nog ‘echte’ boeken. De combinatie zorgt ervoor dat je op verschillende manieren leert leren.

Hoeveel praktijk heb ik?

Naast de algemene vakken volg je groene praktijkvakken, zoals voeding, techniek, groene omgeving, dieren, bloemen en planten. Ook staan er projecten op het programma, zoals ‘Groen in de stad’ en ‘Huisvesting voor dieren’. Vanaf leerjaar twee loop je stage en in het vijfde of zesde jaar ga je op een buitenlandstage. Vanaf het vierde leerjaar geef je met keuzedelen een eigen inbreng aan je opleiding.

Ontvang ik een havodiploma?

Je ontvangt na het behalen van Het Groene Lyceum geen havodiploma. Wel een vmbo-diploma GL/TL en een mbo-diploma niveau 4 (Retailmanager).

Je kunt na 6 jaar Het Groene Lyceum naar bijna alle vormen van het hbo. Met een goede overstap en de juiste instelling ben je in de meeste gevallen nog maar drie of vier jaar met je hoger beroepsopleiding bezig. De inhoud en kwaliteit van jouw opgebouwde portfolio zijn daarbij van belang.

Kan ik Het Groene Lyceum ook sneller afronden?

Het Groene Lyceum is in principe een traject van 6 jaar. Maar als blijkt dat je sneller door de leerstof heen kunt, passen we de duur van het traject (in overleg) aan.

Welke hbo-opleiding kan ik volgen?

Het Groene Lyceum is een doorlopende leerlijn (vmbo-mbo) met 2 diploma’s: vmbo (GL/TL) en mbo niveau 4 (Retailmanager). Met dit diploma kun je doorstromen naar elke gewenste hbo-opleiding. Soms krijg je met je mbo-diploma vrijstellingen of kun je een verkorte hbo-opleiding doen. Soms zijn er andere eisen. Bij twijfel kan je jouw aankomende hogeschool om raad vragen.

Onze leerlingen gingen naar 1 van onderstaande hogescholen en volgden daar diverse opleidingen (binnen en buiten het groen):

 • Saxion hogeschool
 • Aeres hogeschool
 • Hogeschool Van Hall Larenstein
 • HAS Den Bosch
 • Hogeschool voor de Kunsten
 • Hogeschool Utrecht
 • Hanze Hogeschool Groningen
 • ArteEZ
 • Hogeschool Windesheim
Leerlingen aan het woord

“‘Een school met een combinatie van theorie en praktijk past beter’”

Twee van de vijf dochters van Desirée zitten op Het Groene Lyceum in Almelo. Lieke (14) in het derde leerjaar en Sofie (12) in het eerste. Desirée vindt de school goed bij hen passen. De combinatie …

Lees het verhaal van Desirée, moeder van...

Projecten