Aanmelden Zone.college Twello

De aanmelding voor het Vmbo Groen of Het Groene Lyceum kan via het digitale aanmeldformulier op deze webpagina.

Belangrijk!: Meld je pas aan als het definitieve advies bekend is in verband met de plaatsing in de juiste leerweg. Heb je alleen een voorlopig advies? Neem dan contact op met de basisschool.

 

Aanmelden bij Zone.college

De aanmelding voor het Vmbo Groen of Het Groene Lyceum regel je zelf samen met je ouder(s)/verzorger(s). Als je aanmelding binnen is dan nemen wij contact op met jouw basisschool om de aanmelding samen door te nemen. Je kunt je van 15 maart t/m 31 maart digitaal aanmelden bij Zone.college Twello, schooljaar 2024 – 2025, via het digitale Aanmeldformulier (Leerlinq) onder het kopje ‘Ook handig’.

Aanmelden kan t/m 31 maart, alle aanmeldingen na 31 maart worden niet direct in behandeling genomen en op een wachtlijst geplaatst.

Start de procedure door de onderstaande stappen te doorlopen:

  • Stap 1: Open het digitale Aanmeldformulier (Leerlinq) via de link onder het kopje ‘Ook handig’.
  • Stap 2: Klik in het geopende venster op ‘Registreer hier’ om een tijdelijk account aan te maken en bevestig het via de e-mail.
  • Stap 3: Vul het formulier in en ontvang per e-mail meer informatie over de aanmeldprocedure van onze school.
  • Tip: Vul het formulier snel en volledig in door belangrijke documenten (BSN-nummer, diagnoses en verklaringen) digitaal bij de hand te hebben. Met je mobiel kun je eenvoudig foto’s van deze documenten maken en ze vervolgens toevoegen aan je aanmelding.

Instromen bij Zone.college

Je kunt je aanmelden voor instroom voor het nieuwe schooljaar via het digitale Aanmeldformulier (Leerlinq) onder het kopje ‘Ook handig’. Doorloop bovenstaande stappen om de procedure te starten. Zodra er een plek vrij is, nemen wij contact met je op. Of er plek is voor instroom in het nieuwe schooljaar (2024/2025) is pas duidelijk na de laatste rapportvergaderingen begin juli. Het is al wel bekend dat voor de kaderberoepsgerichte leerweg, leerjaar 3, geen plek meer beschikbaar is.

Aanmeldings- en plaatsingsprocedure

Binnen Zone.college hebben we afspraken gemaakt over de aanmeldings- en plaatsingsprocedure. De Aanmeldings- en plaatsingsprocedure staat onder het kopje ‘Ook handig’. Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met Zone.college Twello via twello@zone.college of telefoon (088) 26 20 800.

Aanmelden Vakmanschapsroute

Wil jij je aanmelden voor de Vakmanschapsroute? Vul dan het formulier Vakmanschapsroute in. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

 

Veelgestelde vragen over het aanmeldproces

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?

Je kan jouw kind aanmelden voor leerjaar 1 van het schooljaar 2024-2025 vanaf 15 maart tot en met 31 maart 2024. Aanmeldingen die we vóór 15 maart ontvangen, nemen we niet in behandeling.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Je meldt jouw kind aan voor onze school door het digitale aanmeldingsformulier in te vullen via http://www.zonecollege.nl/vo/twello/aanmelden. De aanmeldlink is vanaf 15 maart beschikbaar. Voordat je het formulier kunt invullen, maak je eerst een account aan. Meer informatie over het aanmelden vind je in de aanmeldings- en plaatsingsprocedure.

Is er ook een loting?

Om alle leerlingen kwalitatief onderwijs, persoonlijke aandacht én een sociaal en fysiek veilige leeromgeving te kunnen garanderen, kan Zone.college Twello ieder jaar voor leerjaar 1 een maximum aantal leerlingen plaatsen. Voor het schooljaar 2024-2025 is dat een aantal van 230 nieuwe leerlingen. Dit aantal wordt verdeeld over de leerwegen (inclusief Het Groene Lyceum) die wij aanbieden.

Als we meer aanmeldingen van nieuwe leerlingen ontvangen dan we kunnen plaatsen in een leerweg, dan wordt er een plaatsingsvolgorde gehanteerd en eventueel geloot. Meer informatie over de werkwijze van de loting vind je in de aanmeldings- en plaatsingsprocedure.