Veelgestelde vragen

Aanmelden

De aanmelding voor het Vmbo Groen of Het Groene Lyceum regel je zelf samen met je ouder(s)/verzorger(s). Als je aanmelding binnen is dan nemen wij contact op met jouw basisschool om de aanmelding samen door te nemen. Kijk hier voor meer informatie.

 

 

Meekijken met Magister

Magister is een registratiesysteem dat zowel voor docenten, leerlingen als ouder(s)/verzorger(s) inzichtelijk is. In Magister worden zaken als dagroosters, huiswerk, toetsen, cijfers en absentie ingevoerd. Door dit communicatiemiddel hebben ouder(s)/verzorger(s) op elk gewenst tijdstip inzage in de studieresultaten van hun kind.

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouder(s)/verzorger(s) een inlogcode waarmee de cijferregistratie van zoon/dochter/pupil kan worden geraadpleegd. Hiermee hebben ouder(s)/verzorger(s) ten alle tijden inzicht in de behaalde resultaten. Naast de cijfers kunnen ouder(s)/verzorger(s) inzien hoe het met de absentie is gesteld. Huiswerk, toetsen en dergelijke worden genoteerd in Magister. Inloggen in Magister kan via onze inlog pagina waar alle informatie staat over inloggen in Magister, het intranet en het betalen van de schoolkosten via WIS Collect..

Schoolkosten & WIS Collect

Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom betaal je geen lesgeld voor het voortgezet onderwijs en krijgen leerlingen de meeste boeken van school. Zone.college vraagt jaarlijks wel een vrijwillige ouderbijdrage voor onder meer excursies, verbruik materiaal praktijkvakken en andere schoolactiviteiten. Meer uitleg over deze bijdrage vind je in de schoolgids, deze kun je bovenaan deze pagina downloaden.

Betaling via WIS Collect
Met WIS Collect biedt Zone.college ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid om veilig online via iDEAL de schoolkosten of ouderbijdragen te betalen.

Voordelen van WIS Collect:
• Facturen ontvang je per e-mail;
• Gemakkelijk betalen met iDEAL;
• Een actueel overzicht van alle schoolkosten op een rij;
• Bij een betaling in termijnen ontvang je voor de vervaldatum een herinneringsmail.

Hoe werkt het
Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen facturen per e-mail, op het bij ons bekende e-mailadres in Magister. Indien er meerdere mailadressen bekend zijn dan ontvangen beide mailadressen het betalingsverzoek. Het is niet mogelijk om dubbel te betalen. Alleen ouders/verzorgers waarvan bij ons geen e-mailadres bekend is ontvangen de facturen per post.

In ieder e-mailbericht over een factuur staat een link die je verwijst naar je persoonlijke omgeving binnen WIS Collect. In deze omgeving staan de facturen die betrekking hebben op je kind en je ziet een overzicht van alle openstaande en betaalde facturen. Mocht je meerdere kinderen op school hebben, dan zie je de facturen van al je kinderen.

Openstaande facturen kun je binnen WIS Collect direct via iDEAL betalen. Je bepaalt zelf wat, wanneer en hoe er betaald wordt. Zo kan er in één keer betaald worden, maar ook in termijnen bij een bedrag boven de 100 euro. Vrijwillige kosten kun je selecteren door deze aan te vinken.

Na betaling ontvang je een kopie van de factuur per mail voor je eigen administratie. De factuur is ook altijd te vinden in je persoonlijke WIS Collect omgeving, waardoor het altijd achteraf duidelijk is waarvoor betaald is.

Als je er voor kiest om in termijnen te betalen dan wordt voorafgaand aan de vervaldatum van iedere termijn een herinneringsmail gestuurd. In de mail staat een link naar WIS Collect zodat je gemakkelijk de termijn kan betalen.

Hulp bij problemen
Neem contact op met de debiteurenadministratie via debiteuren@zone.college of bel naar 088 2620700 als één van de onderstaande situaties van toepassing is:

• Je maakt geen gebruik van internetbankieren;
• Je bent betalingsverlegen;
• In geval een derde de facturen gaat betalen;
• Je een aanvraag wilt doen om via een betalingsregeling te betalen;
• Als er vragen zijn over WIS Collect.

Laptops

Tijdens de opleiding maken leerlingen gebruik van een laptop. De kosten voor de aanschaf van de laptop zijn voor eigen rekening. Op de pagina Laptops geven we opties aan voor de  aanschaf van de eigen laptop.

Vakanties vmbo en nationale feestdagen

Kijk voor een actueel overzicht van de vakanties en feestdagen op de pagina vakanties.

Ziek of absent melden

Het verzuim van lessen dient tot het minimum beperkt te blijven. Wij verwachten van jou als ouder het volgende:

  • Wanneer een leerling ziek is, melden ouders/verzorgers dit voor aanvang van het eerste lesuur van de leerling bij de administratie, bij voorkeur via mail borculo@zone.college o.v.v. voor- en achternaam en klas van de leerling. Als een leerling weer beter is, moet de leerling dit zelf bij het Meldpunt melden. Tot die tijd zal de leerling als ziek worden geregistreerd in Magister. Dit wordt in de loop van de dag bijgewerkt.
  • Loopt een leerling stage op de dag dat de leerling ziek is? Bel dan eerst het stagebedrijf en neem daarna contact op met de administratie van school, bij voorkeur via mail borculo@zone.college o.v.v. voor- en achternaam en klas van de leerling.
  • Afspraken bij huisarts, tandarts e.d., of aanvragen voor bijzonder verlof zoveel mogelijk buiten schooltijden plannen. Wanneer deze afspraken niet buiten schooltijden te plannen zijn, dit dan doorgeven bij de administratie, bij voorkeur via mail borculo@zone.college o.v.v. voor- en achternaam en klas van de leerling, datum en tijdstip van afwezigheid
  • Wanneer een leerling ziek wordt op school, kan de leerling zich melden bij de conciërges. Ouders/verzorgers worden gebeld alvorens een leerling naar huis gaat. In overleg gaat de leerling zelfstandig naar huis of wordt de leerling opgehaald. Ouders/verzorgers bellen ons wanneer de leerling veilig thuis is aangekomen.
Bereikbaarheid

Veel van onze leerlingen komen met de fiets. Kom je met de bus? Lijn 23 stopt voor de deur.

Ouder Advies Commissie en Ouderbestuurcommissie

De Ouder Advies Commissie heeft een adviserende taak bij onderwijskundige ontwikkelingen op onze locatie. Daarnaast wordt zij geraadpleegd in allerlei ontwikkelingsprocessen en organisatorische zaken die met de school samenhangen. De voorzitter van de Ouder Advies Commissie en één ouder zijn vertegenwoordigd in de Ouderbestuurcommissie. De Ouderbestuurcommissie heeft een soortgelijke functie als de Ouder Advies Commissie en is een overkoepelende raad voor al onze vestigingen. Bekijk hier de folder over de OAC. Heb je vragen en/of opmerkingen, stuur dan een mail naar: oacborculo@zone.college