Samen

Reizen doen we samen

Op het Zone.college vinden we de betrokkenheid van jou als ouder bij de school erg belangrijk. Jouw kind gaat een nieuwe levensfase in waarin keuzes gemaakt worden die belangrijk zijn voor de toekomst. Samen werken we eraan dat je kind een prettige en goede tijd heeft bij ons op school. Dat doen we bijvoorbeeld met een plan waarin staat beschreven hoe we pesten tegengaan en omgaan met sociale media.

Ondersteuning en begeleiding

Begeleiding

Wij geven veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. We hebben daarbij niet alleen oog voor kennis en vaardigheden, maar hebben ook oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ons doel? Het bieden van een passende onderwijsplek aan iedereen. Want zo kan jouw kind succesvol de gekozen opleiding afronden en een passende vervolgopleiding kiezen.

Alle leerlingen kunnen gebruikmaken van onze standaard ondersteuning, zoals hulplessen, mentorlessen en de huiswerkklas. Bij de hulplessen krijgen alle eerstejaars leerlingen ook de weerbaarheidstraining Rots en Water. In deze training – gegeven door gediplomeerde docenten van het Zone.college – leren leerlingen goed te reageren op spannende situaties. Een goede basis voor de persoonlijke en sociaalemotionele ontwikkeling van jouw kind!

Heeft je kind (tijdelijk of in de hele opleiding) extra ondersteuning nodig? Dan maken we een ondersteuningsplan waarin staat hoe we er voor zorgen dat je kind zo goed mogelijk de opleiding kan volgen. Einddoel? Het behalen van het diploma! De extra ondersteuning bestaat onder meer uit leerlingbegeleiding, plaatsing in de zorgklas, deelname aan de Groen+ voorziening met een rustige werkplek en hulp bij plannen, een persoonlijke coach, kleine klassen, diverse trainingen en schoolmaatschappelijk werk.

Soms hebben we niet alle kennis in school en huren we externe deskundigen in. Bij de voorlichting over alcohol en drugs werken we bijvoorbeeld nauw samen met TACTUS. We schakelen ook externe partijen in, zoals sociale wijkteams, Dimence of Accare.

Wij staan voor je klaar
Van docent tot conciërge: bij Zone.college houden veel mensen een oogje in het zeil. Zo werken we aan een veilige school waar iedereen zich op zijn plek voelt. Een aantal medewerkers is actiever betrokken bij de begeleiding van onze leerlingen:

Mentor
Elke klas heeft een eigen mentor: de spil in de leerlingbegeleiding. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders en zal daarvoor regelmatig contact met jou hebben.

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator stemt de zorg binnen Zone.college Zwolle op elkaar af en is verantwoordelijk voor de gehele leerlingzorg. In wekelijkse besprekingen wordt de leerlingzorg afgestemd op de wensen en eisen van jou en jouw kind.

Personal Coach
Heeft de leerling meer zorg nodig dan de mentor alleen kan bieden? Dan kan er een personal coach worden toegewezen. Dit is een docent van Zone.college die extra gefaciliteerd wordt om een leerling wekelijks te kunnen spreken over schoolse zaken, zo lang dat nodig is.

Leerlingbegeleider
Op school zijn twee leerlingbegeleiders met wie de leerling kan praten over verschillende problemen. De leerlingbegeleider luistert naar de leerling en helpt bij het zoeken naar oplossingen.

Persoonlijk, veilig en gezond

Nauw betrokken
Kleinschaligheid en betrokkenheid: dat zijn belangrijke waarden voor Zone.college Zwolle. Daarom werken wij zoveel mogelijk met een kernteam van docenten dat de eerste twee jaar les geeft aan een vaste groep leerlingen. Zo leren jouw kind en de docenten elkaar goed kennen: de docenten kennen de leerlingen uiteraard bij naam, maar weten ook wanneer er iets leuks is gebeurd. Natuurlijk zijn we er ook voor elkaar in minder goede tijden. In zulke gevallen is er extra aandacht en staan we met de klas stil bij een gebeurtenis.

De mentor is een van de belangrijkste docenten van je kind. Tijdens mentoruren bespreken de mentor en de klas verschillende onderwerpen, zoals ‘wat zijn de schoolregels’, ‘hoe maak ik huiswerk’ en ‘hoe gebruik ik mijn agenda’. Leerlingen organiseren ook klassenavonden samen met de mentor. Verdere taken van de mentor zijn: het uitdelen van de rapporten, het houden van evaluatiegesprekjes en het vervullen van een taak tijdens de leerlingbesprekingen. De mentor is de schakel tussen leerling en andere docenten en probeert alle leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. In principe houdt een klas twee jaar dezelfde mentor. Zo is en blijft de mentor betrokken bij de leerlingen en leert hij/zij ze goed kennen.

Veilig en kleinschalig
Leerlingen voelen zich veilig bij Zone.college Zwolle. Dat blijkt onder meer uit de landelijke enquête rondom sociale veiligheid, waar wij ons bij aansluiten. Sfeer en veiligheid scoren een ruim voldoende en ook de begeleiding wordt als positief ervaren.

Ook in ons gebouw willen we een veilige, kleinschalige situatie creëren. Ons schoolgebouw heeft dan wel drie verdiepingen en zeventig lesruimten: toch noemen we ons vmbo kleinschalig. We geven de vmbo-lessen met name op de eerste verdieping. De lokalen liggen dicht bij elkaar. Door deze ruimtelijke indeling én door verschillende pauzes en lestijden zijn het vmbo en het mbo van elkaar gescheiden. Hiermee creëren we een overzichtelijke en herkenbare omgeving.

Respect!
Zone.college Zwolle is een veilige school en dat willen we ook graag zo houden. Daarom besteden we op een leuke en ontspannen manier aandacht aan (sociale) veiligheid. Samen leren staat hierbij centraal. Met elkaar werken we aan een school waar leerlingen en docenten elkaar respecteren, waar iedereen elkaars spullen respecteert en waar we normaal met elkaar omgaan.

Gezonde schoolkantine
Pauze, gezellig! Leerlingen praten bij en eten in de kantine. Dagelijks kunnen ze hier verse broodjes, frisdranken en fruit kopen bij de uitgebreide catering. We hebben een gezonde schoolkantine, ook volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum. Zo bestaat minimaal 80 procent van het aanbod uit producten van de Schijf van Vijf. We bereiden de weinige snacks op een verantwoorde manier en producten zoals frisdrank bevatten veel minder suiker. En de komende jaren gaan we voor een nóg gezondere schoolkantine.

Tijdens de pauze zorgen conciërges er samen met docenten voor dat leerlingen zich aan de regels en afspraken houden. Dus geen schoenen op de tafel, zelf je rommel opruimen en rekening houden met anderen. School moet namelijk voor iedereen leuk zijn. De conciërges zijn ook betrokken bij andere activiteiten in het vmbo, bijvoorbeeld klassenavonden en projecten.

Ouderbetrokkenheid

Een goede samenwerking tussen school en ouders is erg belangrijk voor een succesvolle schoolcarrière van uw kind(eren). Wij organiseren daarom door het jaar heen ook verschillende momenten waarop u wordt uitgenodigd om naar school te komen. Zo kunnen we in een rustige omgeving met elkaar in gesprek. Want het is belangrijk dat u altijd op de hoogte bent van de ontwikkelingen van uw kind en de gang van zaken op onze school. Alleen zo kunt u uw kind steunen bij het halen van zijn diploma. Uiteraard kunt u altijd tussentijds contact met ons
opnemen.

Ouderspreekavonden
Tijdens de ouderspreekavonden krijgt u de mogelijkheid met vakdocenten te praten over hoe het bij bepaalde vakken gaat. Deze avonden worden twee keer gehouden nadat uw
kind een rapport heeft ontvangen.

Mentorspreekavonden
Tijdens de mentorspreekavonden kunt u wat uitgebreider praten over de studie, de houding, het gedrag of de ontwikkeling van uw kind. De mentor heeft tijdens het schooljaar de bijzondere zorg over een bepaalde klas. Hij wordt ook door collega docenten ingelicht bij eventuele problemen die leerlingen ondervinden tijdens hun vak. De mentor is dus van veel zaken op de hoogte.

Informatieavonden
In sommige situaties is het handig dat wij algemene informatie geven aan een bepaalde groep ouders. Denk bijvoorbeeld aan informatie over het eindexamen of de leerwegkeuze. Voor de informatiebijeenkomsten ontvangt u een persoonlijke uitnodiging.

Virtuele rondleiding

Nieuwsgierig hoe onze school eruit ziet? Lieke en Leon leiden je graag rond.

Volg ons op

Facebook

Vragen of interesse?
Neem contact op

Neem gerust contact op voor meer informatie over onze school. We beantwoorden graag je vragen en vertellen je meer over de verschillende opleidingen bij het Zone.college. Zodat jullie een goede studiekeuze kunnen maken.

  • (038) 467 11 20
  • zwolle@zone.college