Samen

Reizen doen we samen

Op het Zone.college vinden we de betrokkenheid van jou als ouder bij de school erg belangrijk. Jouw kind gaat een nieuwe levensfase in waarin keuzes gemaakt worden die belangrijk zijn voor de toekomst. Samen werken we eraan dat je kind een prettige en goede tijd heeft bij ons op school. Dat doen we bijvoorbeeld met een plan waarin staat beschreven hoe we pesten tegengaan en omgaan met sociale media.

Ondersteuning en begeleiding

Mentor

Goed onderwijs is niet alleen overbrengen van kennis. Binnen onze school hebben wij zaken als vaardigheden, het groepsgebeuren, de leerling als persoon ook hoog in het vaandel staan. Wij vinden zorg voor de leerling erg belangrijk. Verscheidene leerkrachten en functionarissen bij ons op school zijn dagelijks druk in de weer om elke leerling zo optimaal mogelijk te begeleiden. Centraal in de begeleiding staat de klassenmentor; hij/zij is het aanspreekpunt voor de leerling en de ouder(s)/verzorger(s).

Passend onderwijs

De kernwaarden van Zone.college Borculo zijn uniek, groei en duurzaam. Ieder kind is uniek, wil groeien en een duurzame goede toekomst opbouwen. Met passend onderwijs kijken we wat er nodig is om deze reis bij zone.school zo goed mogelijk voor elke leerling uit te stippelen.

Basis ondersteuning
Elke leerling kan bij ons hierop rekenen:

 • We hebben aandacht voor jou als individu en richten ons op het vergroten van jouw mogelijkheden.
 • Jouw ouders/verzorgers betrekken we bij de opleiding.
 • Met elkaar werken we aan een plezierig en veilig leerklimaat.
 • Alle lessen binnen jouw opleiding hebben een duidelijke structuur.
 • Onze docenten zijn professioneel, bereiden je voor op je toekomst en leren je in te spelen op wat de maatschappij van ons vraagt.
 • Je hebt een mentor of coach. Jullie houden door middel van voortgangsgesprekken een goed overzicht over jouw opleidingstraject.
 • De mentor of coach is voor jou en je ouders/verzorgers de contactpersoon bij wie je met vragen over je opleiding terecht kan.
 • Je mentor of coach kan aan het Expertise Team vragen om tijdelijk mee te denken als het belangrijk is je weer even goed op weg te helpen binnen het onderwijs.
 • Onze faciliteiten (roosters, gebouwen, lesmiddelen en dergelijke) zijn op orde en sluiten aan bij modern groen onderwijs.
 • Je krijgt voorlichting en of keuzegesprekken als je twijfelt of je de juiste studie hebt gekozen en nog niet weet wat je wilt of als je je wilt oriënteren op een vervolgopleiding.
 • Als je studie lijdt onder problemen thuis of op school, dan kun je gebruikmaken van het Expertise Team, schoolmaatschappelijk werk (SMW), Leerplichtambtenaar of advies vragen bij de GGD.

Extra ondersteuning
Is er sprake van een beperking die een belemmering is in je leerproces, dan kunnen wij extra ondersteuning bieden. Geef bij je aanmelding aan welke extra ondersteuning je nodig hebt en hoe dit bij je vorige school was geregeld. We maken samen met jou en je ouders een individueel ondersteuningsplan. Gedurende je opleidingstraject evalueren we jouw ondersteuning: werkt het, helpt het je voldoende, zijn er aanpassingen nodig of kunnen we juist afbouwen? De extra ondersteuning kan op verschillende manieren worden ingericht met de inzet van extra begeleiding, hulpmiddelen of materialen. We hebben hiervoor zelf veel deskundigheid in huis of werken samen met specialisten in de omgeving.

Dyslexie of Dyscalculie
Als er dyslexie of dyscalculie is vastgesteld kun je, wanneer nodig, gebruikmaken van een aangepast examen. Geef dit aan bij de aanmelding en stuur eventuele verklaringen mee.

Meer informatie?
Wil jij weten wat we allemaal nog meer doen op het gebied van passend onderwijs? Neem dan gerust contact op met Zone.college Borculo.

Ouderbetrokkenheid

Wij hebben als school samen met ouder(s)/verzorger(s) een gezamenlijk belang namelijk het beste uit onze leerlingen halen. In samenwerking met u streven wij ernaar om de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen zodat zij zich prettig voelen op school. Zo stellen wij het op prijs om van u te horen hoe de ontwikkeling en het leren van uw kind verloopt. Van onze kant laten wij u weten hoe wij daar, op basis van onze ervaringen en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, naar kijken. In dit contact speelt de mentor een centrale rol. Hij/zij is de persoon met wie u het gesprek voert over de leerresultaten en het welbevinden van uw zoon of dochter.

Wij zijn ook geïnteresseerd in de mening van u als het gaat om mogelijke verbeteringen die wij kunnen aanbrengen in ons onderwijs. Wij zijn als school(team) een professionele organisatie die periodiek bij ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen peilt wat zij van het onderwijs en allerlei andere zaken op school vinden. Dat doen wij door middel van tevredenheidsonderzoeken. Uiteraard krijgt u ook te horen wat wij met uw mening doen.

Betrokkenheid en inzet van ouder(s)/verzorger(s) kan op meerdere manieren gestalte krijgen binnen onze school. Daarvoor onderscheiden wij activiteiten die respectievelijk te maken hebben met meeleven, meehelpen, meedenken en meebeslissen.

Laptops

Binnen de vmbo.zone van Zone.college maken we tijdens de lessen steeds meer gebruik van laptops. Hier lees je meer over waarom we met laptops werken en hoe we dit doen.

Volg ons op

Facebook

Vragen of interesse?
Neem contact op

Neem gerust contact op voor meer informatie over onze school. We beantwoorden graag je vragen en vertellen je meer over de verschillende opleidingen bij het Zone.college. Zodat jullie een goede studiekeuze kunnen maken.

 • (088) 26 20 300
 • borculo@zone.college